Tangage Lent D

Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA


Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA
Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA
Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA
Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA
Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA
Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA
Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA
Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA

Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA    Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA

2009 Miken Recoil MSRFU 180 34 27 HOT bat de softball 100mph+ Orange USSSA. Pas de fissures ni de bosses.


Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA    Batte de softball Miken Recoil MSRFU 180 34 27 2009 HOT 100mph+ Orange USSSA