Tangage Lent D

Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)


Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)
Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)
Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)
Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)
Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)
Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)
Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)

Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)  Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)
DeMarini Juggernaut J3 NTU-13 Slowpitch USSSA Bat 2-1/4 Black/Gold (27 Oz).

DeMarini Juggernaut J3 NTU-13 Batte de softball lente USSSA 2-1/4 Noire/Or (27 oz).
Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)  Batte DeMarini JJ3 NTU-13 de Slowpitch USSSA 2-1/4 en noir/or (27 oz)